FACILITATORS

Belgium

Sofie Hoebeeck

Wijgmaal, Leuven

EMAIL: sofiehoebeec86@gmail.com

PHONE: ‭0476 389 768

read more

Flemish:

Ik ben Sofie, woon in Wijgmaal, België.

Ik heb 2 kindjes, mijn schatten Kobe en Nona en ben 7 jaar getrouwd samen met mijn prachtige steunende man Tom.

Oorspronkelijk studeerde ik verpleegkundige. Ik werkte 6 jaar als verpleegkundige in de thuiszorg. Ik kwam in contact met het prille leven,ontwikkeling van jonge kinderen en het begeleiden van jonge gezinnen.

Ik heb sinds jong meisje altijd een passie gevoeld voor het nieuwe leven en me diep verbonden gevoeld bij het vrouwelijke lichaam. Toen nog niet zo bewust van de schoonheid en kracht van ons als vrouw zijnde.

De geboortes van Kobe en Nona brachten me in contact met mijn oerkracht als vrouw. Het was een heel intens en onvergetelijke ervaring die mijn leven even ondersteboven heeft gehaald. Het deed me stilstaan hoe ik als persoon in mijn werk sta, in relaties, hoe ik voor mezelf zorg. Het was een zoektocht naar mezelf als mama en ook als vrouw terug een plaats te geven.

Al gauw voelde ik een drang om iets creatief te gaan doen. Ik vond mijn passie en verlangen naar creativiteit terug in Biodanza, de dans van het leven. Mijn passie: vrouwelijke creativiteit. Ik wil het krachtige, zachte speelse wakker maken in de ander. Ik volg momenteel ook een opleiding om facilitator in Biodanza te worden.

Mijn hart klopt voor dansen en vrouwelijkheid. Het heeft mezelf zoveel gebracht.

Ik ben gegroeid als individu, als mama, als vriendin, zus maar bovenal als vrouw! Kortom als mens! Dansen heeft mijn leven zoveel rijker gemaakt en nog.

Als moeder van een dochter voel ik me verbonden met de meisjes en wil ik graag een facilitator zijn voor het vieren en eren van de menstruele cyclus. Mijn missie is om vrouwen/meisjes terug in contact te brengen met hun pure vrouwelijkheid. Ze terug in contact te brengen met hun natuurlijk ritme. Ik wil dit graag een waardevol plekje geven in mijn toekomstige job als creatieve ondernemer.

 

English:

I originally studied as a nurse and worked in home care and it was here I became very inspired about the development of young children and the guidance of young families.

Since childhood I have always felt a passion for the new life and felt deeply connected to the female body. At that time not so aware of the beauty and strength of being a woman.

I have been married for seven years to my beautiful supportive husband Tom and I have two children, my treasures Kobe and Nona.

The births of Kobe and Nona brought me into contact with my primal force as a woman. It was a very intense and unforgettable experience that turned my life upside down. It made me think about how I am as a person in my work, in relationships and how I care for myself. It was a journey of discovery for myself as a mother and also as a woman.

Then I felt an urge to do something creative. I found my passion in Biodanza, the dance of life. My passion: female creativity. As happened for me in this beautiful practice I want to help wake up the powerful, soft playful creative being in the other and I am currently studying to become a facilitator in Biodanza. I have grown as an individual, as a mother, as a friend, sister, but above all as a woman! In short as a person! Dancing has made my life so much richer and still.

My mission is to bring women / girls back into contact with their pure femininity and to celebrate and honour their natural rhythm, the menstrual cycle. I am delighted to offer Celebration Day for Girls for families in my community.

 

Michaëla Valkenberg

Boechout, Antwerp

EMAIL: mich_valkenberg@yahoo.com

PHONE: +32 489 00 16 63

read more

Dutch:

Als klein meisje zat ik altijd met mijn neus in de boeken, zo geboeid door alle verhalen en avonturen die las. Als volwassen vrouw bleef die interesse en wilde ik een positieve bijdrage leveren aan het levensverhaal van mensen. Dus ging ik klinische psychologie en neuropsychologie studeren. Afgestudeerd als midden twintiger voelde ik een gebrek aan maturiteit om als psycholoog aan de slag te gaan.

Yoga, 5ritmes dans, fietsreizen, natuur, vipassana meditatie en de vierjarige gestalt psychotherapie opleiding brachten de verdieping waar ik naar op zoek was. Het bracht me veel inzicht, zelfkennis en een doorvoeld gevoel met mijn lichaam en menstruatiecyclus.

Mijn vrouwenlichaam, het is een hele zoektocht geweest wat dit is voor mij, vrouw-zijn. Dezelfde zoektocht zie ik terug bij mijn cliënten. De onzekerheid over ons lichaam, het afgesneden zijn van ons bekken, de menstruatiecyclus als een last zien i.p.v. een kracht.

Na de geboorte van mijn dochter kwamen de volgende prangende vragen naar boven: ‘In welke wereld wil ik dat mijn dochter opgroeit? En wat kan ik bijdragen?’ Het is zo belangrijk voor me dat ze opgroeit tot een zelfzekere vrouw die goed in haar vel zit. Dat ze haar vrouw-zijn volledig kan omarmen.

Toen ik las over celebration day for girls werd ik zo enthousiast, “Ja, dit wil ik doen!” en heb me meteen ingeschreven voor de facilitator training met Jane Bennett. Het geeft zoveel voldoening om de workshops te geven. Ik voel een grote dankbaarheid dat ik dit werk mag doen. Mooie moeder en dochter, wees welkom!

I’m also delighted to offer Fathers Celebrating Daughters workshops.

English:

As a little girl is always had my nose in books, fascinated by all the stories and adventures that I was reading. As an adult this interest stayed, I wanted to have a positive contribution to the life story of people. So I went to study clinical psychology and neuropsychology. I graduated when I was 25 and felt too immature to start working as a psychologist.

Yoga, 5rhythms dance, cycling journeys, nature, vipassana meditation and the 4-year long gestalttherapy education brought me the depth I was looking for. It brought me lot of insight, self-knowledge and a deeply felt awareness off my body and menstruationcycle.

 My female body, it has been a big search what femininity means for me, to embrace my body as it is. I see the same struggles with my clients. The insecurity about our bodies, living mostly in our heads and being cut off from our pelvis, seeing the menstruation cycle as a curse instead of a strength.

After the birth of my beautiful daughter several questions came to me: ‘in what kind of world do I want my daughter to grow up? What can I contribute?’. It is so important for me that she can grow up to a confident woman that feels good with her body. That she can embrace fully her femininity.

When I read about Celebration Day for Girls I became so enthusiastic. “Yes, this I want to contribute!”. I immediately registered for the facilitator training with Jane Bennett. It gives me so much delight and a deep feeling of gratitude to be able to give the workshops. Beautiful mom and daughter, you’re welcome!

I’m also delighted to offer Fathers Celebrating Daughters workshops.

 

 

Lien Van Camp photo

Lien Van Camp

Deurne, Antwerp

EMAIL: lienvancamp@gmail.com

PHONE: 0496 429 264

read more

Who am I

It is my passion to mentor and empower women and girls in discovering and embracing their natural rhythm and femininity.

During our lifetime we go through many transitions and most of the time we don’t give thought to it consciously, or we have forgotten how to or we never had an example. But I believe transitions ask for celebration! On the Celebration day, with the menstruation cycle as an important gateway, girls can discover in a playful manner the wisdom of their body. I experience myself strongly the positive impact and deep change that comes when you tune into your body.

Background

Often girls came to me naturally for advice or a listening ear in spontaneously formed women’s circles. To support this process I searched for education. Thanks to the training as Advanced Moonmother (Miranda Gray 2015) and by giving Wombblessings, Wombhealings and Cycle mentoring I experienced how much power lies hidden in our wombs and how we can open and apply this in our daily lives. In 2016 I was trained as mentor at Journey of Young Women (USA) and  in 2018 I trained with Jane Bennett (Australia). I also facilitate women’s circles and Red Tents where we create a safe container to share and inspire each other. I’m a plus mum of a 15 year old daughter and a 14 year old son.

Based on all this I mentor girls on their path to womanhood, focusing on physical, social and spiritual well-being. Within Celebration Days for Girls I offer a deepening journey for mothers and daughters using storytelling, creativity and relaxing exercises, to give your daughter space to blossom and to trust her feeling life and cycle. This workshop enhances the mother daughter relationship.

Rites of passage.

Not only the menstruation cycle connects you to your inner wisdom. You can also  find this wisdom in old tales. As a Storyteller I like to tell the right story at the right time. Through anthropology and the School of Myth I’m inspired by multicultural wisdom and ways of celebrating. This way I support people though transitions with tools, ceremony and stories.

It is my dream and intention to inspire you as a girl, mother and daughter, to fully live your authentic pure and free self.

I also facilitate the companion workshop Fathers Celebrating Daughters.

Wie ben ik?

Het begeleiden en bekrachtigen van vrouwen en meisjes in het ontdekken en omarmen van hun natuurlijk ritme en hun vrouwelijkheid, is mijn passie.

Tijdens ons leven beleven we vele overgangen, vaak staan we daar niet bewust bij stil,  zijn we vergeten hoe we dat kunnen doen of werd het ons nooit voorgedaan. Maar overgangen zijn er om te vieren. Met de menstruatiecyclus als een belangrijke poort, kunnen meisjes op de Celebration day op een speelse manier de wijsheid van hun lichaam leren kennen. Ik ervaar zelf sterk de positieve impact en diepe verandering die komt wanneer je helemaal afstemt op je lichaam.

Achtergrond

Regelmatig kwamen vroeger meisjes als vanzelf naar me toe voor advies of een luisterend oor in spontane vrouwencirkels.  Om dit proces te ondersteunen ging ik op zoek naar vorming hierrond. Dankzij de training als advanced Moonmother (bij Miranda Gray 2015) en het geven van Wombblessings, Wombhealings en cyclus mentoring ervaarde ik hoeveel kracht er schuilt in onze schoot en hoe we dit heel concreet kunnen openen en toepassen in ons dagelijks leven. In 2016 ben ik opgeleid als mentor bij Journey of young women, in 2018 volgde ik training bij Jane Bennett (Australië). Ook faciliteer ik Vrouwencirkels en Rode tenten waar we een veilige bedding creëren om te delen en elkaar te inspireren. Ik ben plusmama van een 15-jarige dochter en 14-jarige zoon.

Van daaruit begeleid ik meisjes op het pad naar vrouw zijn met aandacht voor fysiek maar ook sociaal en spiritueel welzijn. Naast de Celebration days for girls bied ik ook een verdiepend traject aan voor moeders en dochters waarin je dochter via storytelling, ontspanningsoefeningen en creativiteit, tot bloei kan komen en leert vertrouwen op haar gevoel en cyclus. Het schept een krachtige moeder – dochterrelatie.

Rites of passage

Niet alleen de menstruatiecyclus verbindt jou met je innerlijke wijsheid. Deze wijsheid vind je ook terug in oude verhalen. Als verhalenvertelster vertel ik graag het juiste verhaal op het juiste moment. Via antropologie en de School of Myth ben ik geïnspireerd door multiculturele wijsheid en gebruiken. Het eerste verhaal dat ik vertelde ging over Menarche, de eerste menstruatie. Zo ondersteun ik mensen ook doorheen veranderingsprocessen via tools, ceremonies en verhalen.

Het is mijn droom om vanuit deze basis jou als meisje, moeder en dochter te inspireren om helemaal authentiek jouw pure en vrije zelf te zijn.

I also facilitate the companion workshop Fathers Celebrating Daughters.

Karin Van Ginneken

Kalmthout, Antwerp

EMAIL: 8k8a8r8i8n8@gmail.com
PHONE: 003238448333 or 0032473672686

WEBSITE: www.roosenhart.be

read more

Hi, my name is Karin. My professional life began as a educator/nurse for young children and teenagers with emotional problems. When I was 36 I went back to school to become a psychomotor therapist for children. By then I had given birth to four wonderful children, two girls and two boys.

When I was 39 life pushed me to Reiki and energetic work. Since 2015 I have my own practice (www.roosenhart.be) where I treat children and adults in accordance with secular natural techniques.

In 2015 I co-started The Rite Journey in Belgium. This school project supports the development of self-aware, responsible, respectful, resilient and resourceful adults. Thanks to this I met Jane Bennett and her work. I was immediately hit by her mission. Informing girls and support them in a positive way concerning growing up and becoming a woman, which all begins with the first menstruation, is in my eyes a positive way of creating a more loving world.

I strongly believe that the more a girl has a positive relationship with her menstrual cycle and her body, the more happiness and freedom she will experience in her adult life. And happy women make a happy world. 😊

If you do not find me in my practice, I probably will be taking a nice walk in the woods. Or you will find me in my studio painting or drawing.

I love flowers, a good laugh, books and life itself, with all it’s surprises and wonders.

Yoga is my daily practice. It gives me focus, balance, a healthy body and inner growth.

I also facilitate the companion workshop Fathers Celebrating Daughters.


Hoi, mijn naam is Karin.
Mijn professionele loopbaan begon als begeleidster van kinderen en jongeren met emotionele problemen en gedragsstoornissen. Op mijn 36ste schoolde ik me om tot psychomotorisch kindertherapeute, een vorm van psychotherapie via beweging. Ondertussen had ik 4 wonderlijke kinderen, 2 meisjes en 2 jongens.

Op mijn 39ste duwde het leven me richting Reiki en energetisch werk. Sinds 2015 heb ik hierin een eigen praktijk waar ik kinderen en volwassen behandel volgens eeuwenoude natuurlijke technieken.

In 2015 startte ik het schoolproject The Rite Journey mee op in België. Dit programma begeleidt jongeren naar een gelukkig, en verantwoord volwassen worden. Via dit project leerde ik Jane Bennett en haar werk kennen. Ik was meteen gebeten door haar missie. Het informeren van meisjes op een positieve manier en hen helpen naar een positieve beleving van het vrouw worden, dat begint bij de eerste menstruatie.

Ik geloof sterk dat hoe meer een meisje ontspannen en positief staat t.o.v. haar menstruele cyclus en haar lichaam, hoe meer geluk en vrijheid ze kan ervaren in haar volwassen leven.

Als je me niet vindt in mijn praktijk, ben ik waarschijnlijk gaan wandelen in het bos of ben ik in mijn atelier aan het tekenen of schilderen.

Ik hou van bloemen, lachen en het leven zelf met alle verrassingen en wonderen.

Yoga is mijn dagelijkse oefening. Het helpt me te focussen en geeft me een gezonder lichaam.

I also facilitate the companion workshop Fathers Celebrating Daughters.

Isabelle Raick

Gent, East Flanders

EMAIL: isabelleraick@hotmail.com
PHONE: ‭+32 472 52 37 51‬

read more

Coming soon …

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.